Fotosessies

• Foto en video gemaakt door Koning Egel kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
• Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.
• De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
• De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
• De foto’s worden pas bewerkt en openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.
• Een fotosessie van Koning Egel wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Een deel van de sessie wordt gefactureerd als auteursrecht. De foto’s blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
• Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.
• De foto’s worden geleverd in jpg formaat en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.
• Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.
• In de prijs zijn de foto’s in hoge kwaliteit en webversie inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd deze met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden op het web. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. De hoge kwaliteit  foto’s  zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s met watermerk mogen hiervoor gebruikt worden.

• Bij gratis shoots van actie's of portfolio-uitbreiding worden 5 foto's aangeleverd. Indien je er meer wenst kan je deze aankopen.
• Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. De kosten hiervan zijn steeds voor de klant.
• Bestellingen kunnen enkel worden gemaakt via mail (marika@koningegel.be). De bestelling is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.
• Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door Koning Egel kan enkel via ons gedrukt worden.

Grafisch ontwerp

• Koning Egel maakt unieke ontwerpen en eigen beelden/tekeningen, deze mogen onder geen enkele voorwaarde gebruikt worden zonder vermelding naar Koning Egel. Indien anders besproken en vastgelegd op papier kan dit wel.

• Het ontwerp van grafisch werk (lay-out, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door Koning Egel kan enkel via ons gedrukt worden.

 

Cadeaubonnen

• Cadeaubons worden enkel per post verzonden na aankoop, afhalen is mogelijk na afspraak.
• Een minisessie-cadeaubon kan niet worden gewisseld voor een standaardsessie, ook niet met bijbetaling.
• De cadeaubonnen zijn een jaar geldig, maar we vragen om binnen het half jaar contact op te nemen om reeds een datum af te spreken.

• Verlengen van de cadeaubon kost 25 per maand.
• Als je een cadeaubon koopt voor een sessie inclusief een bepaald bedrag voor bijbestellingen, kan dit extra bedrag tot maximaal drie maanden na verval van de cadeaubon worden opgemaakt. Drie maanden na het vervallen van de cadeaubon, vervalt ook het aankoopbedrag.